September 18 2019 – I – Jazzrock Cafe – Jeroen van Helsdingen band