September 18 2019 – II – Jazzrock Cafe – Jeroen van Helsdingen band